Bulan: November 2012

Proverba: Fenomena Bahasa yang Tak Pernah Mati

Muatan kebijaksanaan yang terkandung dalam peribahasa (selanjutnya dalam tulisan ini akan sering disebut proverba) telah memandu manusia dalam interaksi sosial mereka selama beribu tahun lamanya (Mieder, 2004:xi). Bermula dari berbagai pengalaman yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang kemudian, dengan sebuah proses tertentu, membentuk sebuah formula bahasa yang unik, maka lahirlah proverba. Keunikan inilah yang membuat sebuah…

Beri peringkat: